Om meg

Steinar Aasheim Jeg har drevet firmaet Aasheim Consulting siden 2002, men er nå fast ansatt hos NRK. Hos NRK jobber jeg som tech lead og systemutvikler på .NET plattformen og har jobbet mye med Azure. Jeg har jobbet med flere NRK-tjenester og jobber for tiden med NRK TV og NRK Radio.

Jeg har bakgrunn fra Universitetet i Oslo der jeg har tatt hovedfag innen Informatikk (Cand. Scient). Etter endt utdannelse i 2000 startet jeg opp som konsulent i PriceWaterHouseCoopers Consulting. Der jobbet jeg i 2 år før jeg startet for meg selv.